2 % parama

2 % parama 

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).

Skirdami 2% gyventojų pajamų mokesčio nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.

Suteikta parama bus panaudota lopšelio-darželio vaikų ugdymo aplinkos kūrimui, pastato renovavimui, ugdymo priemomėms įsigyti.

Kasmet iki gegužės 1 d. galima kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į Vilniaus lopšelio-darželio “Eglutė” sąskaitą.

Prašymą galima pateikti ir internetu. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje http://www.vmi.lt/ rasite tam skirtą prašymo formą FR 0512.

Rekvizitai

Paramos gavėjas – VILNIAUS LOPŠELIS DARŽELIS “EGLUTĖ”

Įmonės kodas 190019994,

Adresas Miglos g. 3, Vilnius

Banko sąskaita LT51 7044 0600 0405 4653