Planavimo dokumentai

VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „EGLUTĖ“ 2018 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

Parsisiųsti MS Word formatu

 

VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „EGLUTĖ“ VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

Parsisiųsti MS Word formatu

 

VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „EGLUTĖ“ STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖ

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS UGDYMO APLINKOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu