Viešieji pirkimai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

 PLANAS

2015 metams

 

 

 

 

VILNIUS

2014

 

 

 

2015 METAIS PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

PLANAS

 

Pirkimo objekto

pavadinimas

BVPŽ kodas Numatomas kiekis ar apimtis  

Planuojama pirkimo pradžia ketvirčiais

 

Numatoma pirkimų vertė

 

 

Pirkimų būdai Pirkimų iniciatorius

Pastabos
Komunalinės paslaugos 65000000 Pagal poreikį  

I-IV

 

1 500 eur.

Apklausos Administracija  

Aplinkos lėšos

Tvoros segmentai, demontavimo ir montavimo darbai    

3332,9  m2

 

II-IV

 

15 000 eur.

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

Administracija

 

Ugdymo lėšos

Daržovių pjaustymo mašina   1 vnt. III-IV  

4 000 eur.

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

Administracija

 

Aplinkos ir ugdymo lėšos

Bulvių skutimo mašina   1 vnt. III-IV  

4 000 eur.

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

Administracija

 

Aplinkos ir ugdymo lėšos

Kilimai 39530000 Pagal poreikį IV 290 eur. Apklausos Administracija Ugdymo lėšos
Asmens higienos, buitinės chemijos prekės 33760000 Pagal poreikį I-IV 2900 eur. Apklausos Administracija Aplinkos ir ugdymo lėšos
Statybinės medžiagos 44111000 Pagal poreikį I-IV Pagal poreikį Apklausos Administracija Aplinkos lėšos
Ugdytinių edukacinės paslaugos 80110000 Pagal poreikį I-IV 300 eur. Apklausos Administracija Krepšelio lėšos
Termometrų patikra 51200000 Pagal poreikį I-IV 60 eur. Apklausos Administracija Aplinkos ar ugdymo lėšos
Mokymų (kvalifikacijos kėlimo) paslaugos 80590000 Pagal poreikį I-IV 430 eur. Apklausos Administracija Krepšelio lėšos
Spausdintuvų eksploatacinės medžiagos 48900000

30232110

Pagal poreikį I-IV 210 eur. Apklausos Administracija Ugdymo lėšos
Vaikiškos knygos 22110000 Pagal poreikį I-IV 1000 eur. Apklausos Administracija Krepšelio ir ugdymo lėšos
Remonto ir priežiūros paslaugos 50000000 Pagal poreikį I-IV Pagal poreikį Apklausos Administracija Ugdymo lėšos
Varžų matavimo paslauga 31000000 Pagal poreikį I-IV 60 eur. Apklausos Administracija Ugdymo lėšos
Kanceliarinis prekės 30192000 Pagal poreikį I-IV 2500-3000 eur. Apklausos Administracija Krepšelio ir ugdymo lėšos
Gesintuvų patikra 35111200 Pagal poreikį I-IV 20-50 eur. Apklausos Administracija Ugdymo lėšos
Medikamentų pirkimas 33140000 Pagal poreikį I-IV 580 eur. Apklausos Administracija Ugdymo lėšos
Indai -puodeliai 39221120 Pagal poreikį I-IV Pagal poreikį Apklausos Administracija Ugdymo lėšos
Žaislai 37520000 Pagal poreikį I-IV 3480 eur. Apklausos Administracija Krepšelio ir ugdymo lėšos
Skalbimo paslaugų pirkimas 65000000 Pagal poreikį III Pagal poreikį Apklausos Administracija Ugdymo lėšos